href

Mulčovače

Mulčovače DM 110, 130, 150, a 180 a mulčovače UD 1,8 2,2 2,6 a 4,0 jsou zařízení určená k mulčování travních ploch, drcení posklizňových zbytků a podobně. Mulčovač se připojuje do tříbodového závěsu traktoru. Mulčovač je vybaven rotorem s kladívky nebo "Y" noži. Tento rotor spolehlivě nadrtí zpracovávanou hmotu a rovnací válec rozdrobenou hmotu zatlačí k zemi.

News

href